Free Download Mobience – Mobile Audience 1.5.7 APK

Free Download Mobience – Mobile Audience 1.5.7 APK

Description of Mobience - Mobile Audience

Mobience to bezpłatna aplikacja badawcza. Instalując Mobience, dostarczasz danych o korzystaniu z urządzeń mobilnych.
Jako respondent, jesteś dla nas ważny!
Twój udział w badaniu ma znaczenie!
Zainstaluj aplikację!

Urządzenia mobilne wprowadziły rewolucję w komunikacji i konsumpcji treści. Celem aplikacji Mobience, jest lepsze poznane zasad kierujących środowiskiem urządzeń mobilnych. Instalując Mobience na swoim telefonie/tablecie i dołączając do panelu badawczego będziesz miał(a) realny wpływ m.in. na:
• rozwój internetu mobilnego,
• upowszechnienie narzędzi ułatwiających codzienne życie,
• poprawienie dostępności oraz jakości treści i aplikacji dedykowanych urządzeniom mobilnym,
• poprawę jakości usług operatorów telekomunikacyjnych
Będąc użytkownikiem Mobience i jednocześnie członkiem utworzonej przez nas społeczności, staniesz się przedstawicielem grupy będącej miniaturą populacji użytkowników internetu mobilnego. Zapraszamy.
Mobience is a free application research. Installing Mobience, you provide data on the use of mobile devices.
As an interviewee, you are important to us!
Your participation in the study is important!
Install the application!

Mobile devices have introduced a revolution in communication and content consumption. The purpose of the application Mobience is better known rules governing environment of mobile devices. Mobience installing on your phone / tablet and adding to the research panel will have (a) a real impact, among others, on:
• the development of mobile Internet,
• dissemination of tools to facilitate daily life,
• improve the availability and quality of content and applications dedicated to mobile devices,
• improving the quality of telecommunications services
As a user Mobience and a member of the community created by us, you become a representative of a group which is a miniature of the population of mobile internet users. Welcome.
poprawki błędów

App Information of Mobience - Mobile Audience

App Name Mobience - Mobile Audience
Package Name pl.spicymobile.mobience
Version 1.5.7
Rating ( 385 )
Size 8.6 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2019-05-30
Installs 50,000+
Category Apps, Tools
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *