Download Loigiaihay.com – Lời giải hay 1.6.0.9.2 APK

Download Loigiaihay.com – Lời giải hay 1.6.0.9.2 APK

10.0 (30385)Apps, Educationby

Description of Loigiaihay.com - Lời giải hay

Loigiaihay.com (còn được gọi Lời Giải Hay, loi giai hay) giúp các bạn học sinh và phụ huynh tìm kiếm lời giải bài tập sách giáo khoa (SGK), sách bài tập, vở bài tập, soạn bài văn, tiếng việt, sách tham khảo, đề thi kiểm tra cũng như lý thuyết tóm tắt theo từng bài học cho tất cả các môn: Toán học, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Văn học, tiếng việt, Tiếng anh, Lịch sử, Địa lý,.. cho tất cả các lớp 12, lớp 11, lớp 10, lớp 9, lớp 8, lớp 7, lớp 6, lớp 5, lớp 4, lớp 3, lớp 2, lớp 1 đầy đủ.
App được thiết kế đặc biệt để các bạn học sinh phụ huynh có thể:
1. Dễ dàng tìm kiếm: Chỉ cần chọn ô “Tìm kiếm” trên cùng bên phải và gõ tên bài muốn tìm sẽ thấy các bài viết bạn cần.
2. Lưu bài đã xem: Bạn có thể lưu lại các bài để xem lại đơn giản bằng cách bấm nút “Lưu” ở cuối mỗi bài để xem lại ngay cả khi không có mạng
3. Dễ dàng đổi môn: chỉ cần chọn môn phía trên cùng, bạn có thể chọn các môn quan tâm sau đó lựa chọn các chuyên đề hoặc bài tập hay lý thuyết để học
4. Đổi lớp khi cần: Việc chọn lớp sẽ chỉ cần làm duy nhất một lần, học sinh có thể chuyển lớp khác bằng cách chọn đổi lớp ở danh mục trong app.
5. Dễ dàng chuẩn bị trước bài học cho hôm sau bằng cách xem các bài viết tiếp theo trong phần bài viết liên quan.
Với nội dung phong phú đầy đủ, lời giải chi tiết, hấp dẫn cùng những tiện ích vô cùng hữu ích. Lời giải hay sẽ đồng hành, giúp các em học tốt trong suốt thời gian cắp sách đến trường.

Fanpage: https://facebook.com/Loigiaihay
Loigiaihay.com (also known Word Or prize, answer or) help the students and parents looking for answers textbook exercises (SGK), workbooks, exercise books, redact, Vietnamese , reference books, exams and tests as well as theoretical summary on each lesson for all subjects: Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Literature, Vietnamese, English, History, Geography justice, .. for all grade 12, grade 11, grade 10, grade 9, grade 8, grade 7, grade 6, grade 5, grade 4, grade 3, grade 2, grade 1 complete.
App is designed specifically for the students parents can:
1. Easy to find: Just select “Search” on the top right and type all looking will find the articles you need.
2. Save all watched: You can save articles to review simply by pressing the “Save” button at the bottom of each post to review even when no network
3. Easy change subjects: just select the top half, you can choose the subjects of interest and then select thematic or theoretical exercises or to learn
4. Change the layer as needed: The class will choose just only one time, students can transfer another layer by selecting the layer change in the list of app.
5. Easy to prepare in advance for the next lesson by watching the next article in the article concerned.
With rich content full and detailed explanation, attractive and utilities extremely useful. Answer or will accompany, help them learn better during the time I went to school.

Fanpage: https://facebook.com/Loigiaihay
Sửa lỗi không nghe được bài tiếng anh

App Information of Loigiaihay.com - Lời giải hay

App Name Loigiaihay.com - Lời giải hay
Package Name com.tp.loigiaihay
Version 1.6.0.9.2
Rating 10.0 ( 30385 )
Size 9.4 MB
Requirement Android 4.0+
Updated 2019-04-11
Installs 1,000,000+
Category Apps, Education
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *