Download Snail Ship – Ứng dụng giao hàng tạm ứng và mua hộ 22.3.15 APK

Download Snail Ship – Ứng dụng giao hàng tạm ứng và mua hộ 22.3.15 APK

10.0 (3839)Apps, Businessby

Description of Snail Ship - Ứng dụng giao hàng tạm ứng và mua hộ

Snail Ship – Ứng dụng giao hàng tạm ứng, KHÔNG PHỤ PHÍ, shop chỉ cần trả DUY NHẤT phí giao hàng.

Bạn là chủ shop online và đã từng gặp khó khăn trong việc tìm ship, san ship thì Snail Ship sẽ đến để giải cứu bạn với phí ship chỉ từ 3.5k/ Km. Công cuộc tim shipper của bạn sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết với Snail Ship.

Ngoài ra bạn sẽ bất ngờ khi biết Snail Ship còn có tính năng giao hàng tạm ứng để giúp các chủ shop online xoay vòng vốn nhanh, tạm ứng tối đa đến 10tr, không thu phụ phí

Snail Ship là ứng dụng tìm shipper tiên phong trong việc giao hàng tạm ứng cho các chủ shop online cũng như support các chủ shop 24/7.
– Giao hàng tạm ung tien là việc chủ shop online được các shipper tạm ứng tiền ship hàng.
– Với tính năng mua ho của Snail: khi bạn cần đi siêu thị, mua trà sữa, mua đồ ăn thì đã có Snail đi mua hộ không sợ nắng mưa, bạn sẽ thanh toán khi nhận hàng.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng tìm ship – Snail Ship:
– Đăng ký đơn giản với số điện thoại/ Facebook
– Tạo đơn hàng miễn phí chỉ với 3 bước: nhập địa chỉ cần giao, thông tin người nhận và xác nhận đơn hàng
– Theo dõi đường đi của ship và đơn hàng trên màn hình
– Có thể tạo nhiều đơn hàng một lúc và dễ dàng huỷ đơn hàng

Những tính năng nổi bật chỉ có ở Snail Ship

✅ Tiết kiệm tối đa cho shop, giao hang tiet kiem với phí ship chỉ từ 3,5k/ km
✅ Phí giao hàng rất linh hoạt, shop có thể tự thỏa thuận với shipper để có thể đạt mức phí tối ưu nhất
✅ Shop có thể tìm shipper tạm ứng giá trị đơn hàng lên đến 10 triệu, tiện lợi vô cùng
✅ Snail giao hàng chỉ từ 55 phút nội thành, giao hàng nhanh, tăng tỷ lệ thành công, giảm hoàn đơn
✅ Giá trị tạm ứng cao, giúp shop nhanh quay vòng vốn
✅ Các shipper luôn sẵn sàng và làm việc đến 4h sáng, thuận lợi cho các shop ship hàng, ship đồ ăn đêm
✅ Đội ngũ của Snail Ship support 24/7 sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho shop
✅ Thống kê lịch sử/ báo cáo giúp shop dễ dàng theo dõi quá trình bán hàng để tối ưu, tăng doanh thu
✅ Snail Ship không thu phụ phí, SHOP CHỈ CẦN TRẢ DUY NHẤT PHÍ GIAO HÀNG
✅ Dễ dàng theo dõi tuyến đường di chuyển của shipper
✅ Đánh giá chất lượng dịch vụ shipper cung cấp sau khi hoàn thiện đơn hàng

??Nhanh tay tải ngay Snail Ship để ship COD, giao hang nhanh, giao hang sieu toc với phí ship chỉ từ 3.5k/ km. Tìm hiểu thêm về Snail Ship tại:
Website: https://snail.vn/
Facebook: https://fb.com/snailship

Snail Ship – Application for advance delivery, NO FEE, shop only need to pay the delivery fee.
 
You are an online shop owner and have encountered difficulties in finding ship and ship, the Snail Ship will come to rescue you with ship fee from 3.5k / Km. Your heart shipper will be easier than ever with Snail Ship.
 
In addition, you will be surprised to know the Snail Ship also has an advance delivery feature to help online shop owners quickly rotate capital, maximum advance to 10trs, no additional charge

Snail Ship is a shipper search application pioneering in advance delivery for online shop owners and support shop owners 24/7.
– Temporary delivery is the fact that online shop owners are paid by shipper.
– With Snail buying feature: when you need to go to the supermarket, buy milk tea, buy food, then have Snail go to buy a household not afraid of sun and rain, you will pay when receiving the goods.
 
Instructions for using the application to find ship – Snail Ship:
– Simple registration with phone number / Facebook
– Create a free order with only 3 steps: enter the delivery address, recipient information and order confirmation
– Track the ship’s route and orders on the screen
– Can create multiple orders at once and easily cancel orders

 Featured features are only available in Snail Ship
 
✅ Maximum savings for shop, good delivery with ship fee only from 3.5k / km
✅ Very flexible delivery fee, the shop can negotiate with shipper in order to achieve the best price
✅ Shop can find advance shipper order value up to 10 million, extremely convenient
✅ Snail delivery only from 55 minutes inner city, fast delivery, increased success rate, reduced application refund
✅ High advance value, help shop quickly turn around capital
✅ Shippers are always ready and working until 4am, convenient for shipping shops, shipping night food
✅ Snail Ship support team 24/7 ready to answer questions for the shop
✅ History / report statistics help shop easily track sales process to optimize, increase revenue
✅ Snail Ship does not charge extra fees, SHOP ONLY NEEDS TO PAY FOR DELIVERY
✅ Easily track shipper movement routes
✅ Evaluate the quality of shipper service provided after completing the order
 
TayQuickly download the Snail Ship to ship COD, fast delivery, delivery with shipping cost of only 3.5k / km. Learn more about Snail Ship at:
Website: https://snail.vn/
Facebook: https://fb.com/snailship
– Cải thiện tính năng mua hộ trên app
– Khắc phục lỗi bị đăng xuất thường xuyên

App Information of Snail Ship - Ứng dụng giao hàng tạm ứng và mua hộ

App Name Snail Ship - Ứng dụng giao hàng tạm ứng và mua hộ
Package Name vn.snail.shipper
Version 22.3.15
Rating 10.0 ( 3839 )
Size 18.5 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2019-09-25
Installs 50,000+
Category Apps, Business
Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *