Download Oxxio 12.1.0-b530 APK

Download Oxxio 12.1.0-b530 APK

(5329)Apps, Toolsby

Description of Oxxio

Oxxio vindt dat je alles supersimpel moet kunnen regelen via je mobiel. Je kunt er zelf supereasy je energiezaken mee regelen. Je hebt inzicht in je energieverbruik en grip op je energierekening. Zo schakel je eenvoudig een tandje terug als je wilt besparen. Verder pas je je gegevens gemakkelijk aan en heb je 24/7 hulp bij al je vragen. De app ondersteunt zowel slimme als traditionele meters. En het maakt niets uit of je klant bent bij Oxxio of niet. Want de app is er voor iedereen!

De app laat zien hoeveel stroom en gas jij verbruikt en welke energiekosten dit met zich mee brengt. Je kunt jouw verbruik vergelijken met andere huishoudens en krijgt handige tips. Ben je klant van Oxxio? Op jouw persoonlijke dashboard zie je in één oogopslag of je goed bezig bent deze maand of juist te veel energie verbruikt en een beetje moet oppassen. Daarnaast zie je precies wat je verbruikt per maand, dag en met een slimme meter zelfs per uur. Heb je naast een slimme meter ook nog zonnepanelen? Ook je teruglevering kan je terugvinden in onze app. En om jouw grip op je energierekening compleet te maken, voorspellen wij met de Jaarcheck op basis van je stroom- en/of gasverbruik of je aan het eind van het jaar geld terugkrijgt of moet bijbetalen op je jaarnota. Geen verrassingen achteraf, wel zo prettig!

In de Oxxio App kan je echt alles gemakkelijk zelf regelen, je kan er nog net geen pizza mee bestellen 🙂 Wat je er allemaal mee kan?
*Je meterstanden doorgeven
*Je jaarnota inzien
*Je termijnbedrag of incassomoment zelf aanpassen
*Inzicht in je betalingen en direct openstaande nota’s betalen met iDEAL
*Je persoonlijke gegevens aanpassen
*Je verhuizing doorgeven
*Een betalingsregeling aanvragen
*Onze slimme chatbot O. geeft je energie tips en -tricks en beantwoordt al je vragen
*Kom je er toch niet zelf uit? Bij vragen kun je altijd met ons chatten

Ook als je geen klant bent van Oxxio, maar bijvoorbeeld bij Greenchoice, ENGIE, Budget energie, NLE, Qurrent, Nuon, Essent of Energiedirect zit, kun je de Oxxio App gewoon gebruiken. Vier dat ook jij geld kan overhouden. Download de Oxxio App gratis, voor iedereen in Nederland.

REVIEWS & PRIJZEN:

***** Pricewise *****
Beste energie app 2017 volgens PriceWise.
https://www.pricewise.nl/blog/beste-energieverbruik-apps/#energieverbruikappoxxio

**** Gouden energie award 2016 PriceWise ****
Oxxio wint gouden energie awards 2016
https://www.pricewise.nl/energie-vergelijken/awards/goud/

**** Winnaar Dutch Interactive Awards 2015****
https://www.emerce.nl/wire/576323

**** Dutch Digital Communications Awards 2013****
Oxxio’s strategie wint Digital communication award.
http://www.marketingtribune.nl/media/nieuws/2013/09/oxxios-strategie-wint-digital-communication-award/
Oxxio thinks you should be able to arrange everything super easy via your mobile. You can own your super easy control energy business with. You have insight into your energy consumption and grip on your energy bill. So you simply turn a great return if you want to save. Further customize your data easily and you have 24/7 assistance with your questions. The app supports both traditional and smart meters. And it does not matter whether you’re a customer at Oxxio or not. Because the app is for everyone!

The app shows how much electricity and gas you consume and the energy costs this entails. You can compare your consumption with other households and get useful tips. Are you customer Oxxio? Your personal dashboard you’re doing at a glance or this month, or just consume too much energy and a bit must be careful. Additionally, you see exactly what you consume each month, day and even with a smart meter per hour. Do you have next to a smart meter also solar panels? Also you feed-in can be found in our app. And your grip to complete your energy bill, we predict recovers based on your current and / or gas, or in the end of the year money with Annual check or have to pay on your annual bill. No surprises, good to know!

The Oxxio App you really can easily arrange everything yourself, you can not just order pizza with 🙂 What you all can join?
* Forward your meter readings
* You see year note
* You installment amount or collection time adjusting itself
* Understand your payments and outstanding bills directly pay with iDEAL
* Customize your personal data
* Forward You move
* Request a payment
* Our smart chatbot O. gives you energy and -tricks tips and answers all your questions
* If you come from yourself there anyway? For questions you can always chat with us

Even if you are not a customer of Oxxio, but for example in Green Choice, Engie, Budget energy, NLE, Qurrent Nuon, Essent Energie directly or sitting, you can simply use the Oxxio App. Celebrate that you can have money. Download the free App Oxxio, for everyone in the Netherlands.

REVIEWS & RATES:

Pricewise ***** *****
Best energy app in 2017 according pricewise.
https://www.pricewise.nl/blog/beste-energieverbruik-apps/#energieverbruikappoxxio

**** Golden Energy Award 2016 Pricewise ****
Oxxio wins Golden Energy Awards 2016
https://www.pricewise.nl/energie-vergelijken/awards/goud/

**** Winner Dutch Interactive Awards 2015 ****
https://www.emerce.nl/wire/576323

**** Dutch Digital Communications Awards 2013 ****
Oxxio’s Digital Strategy wins communication award.
http://www.marketingtribune.nl/media/nieuws/2013/09/oxxios-strategie-wint-digital-communication-award/
In deze update zitten een paar kleine bugfixes. We hebben de app achter de schermen weer een beetje beter gemaakt.
Kom je toch nog een bug tegen in de app? Laat het ons weten via chat dan ruimen we die de volgende keer op!

App Information of Oxxio

App Name Oxxio
Package Name com.tamtam.energie
Version 12.1.0-b530
Rating ( 5329 )
Size 53.1 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2019-08-26
Installs 100,000+
Category Apps, Tools
Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *