Free Download Hoàng Thượng Cát Tường 2.1 APK

Free Download Hoàng Thượng Cát Tường 2.1 APK

Description of Hoàng Thượng Cát Tường

“Hoàng Thượng Cát Tường” là một tựa game đề tài cung đấu, lấy góc nhìn của một quan lão gia xây dựng, từ cưới thê nạp thiếp đến sinh con, kết thông giao, chiêu hiền nạp sĩ, đến xử lý chính vụ, kinh doanh quan lý, phong tước phong vương. Tất cả đều được thể hiện trong game.

【Mỹ nhân trong tay, cưới thê nạp thiếp】
Ở đây có bích ngọc, còn có cả khuê tú. Có “Chim sa cá lặn” lại có cả “Hoa nhường nguyệt thẹn”; cổ điển nhu tình hay tây vực tóc vàng mắt xanh, tùy ngài chọn lựa!
【Thăng quan phát tài, nắm giữ đại quyền】
Một vị quan nhỏ dựa vào thực lực cũng sẽ có thể thăng quan tiến chức, nắm giữ thiên hạ. Niềm vui thăng quan đang chờ bạn!
【Kết thân gia, bạn bè vô số】
Bồi dưỡng con cái thi trạng nguyên, định lập công danh, chiêu thân trên kênh thế giới, thỏa sức thể hiện!
【Chiêu hiền nạp sĩ, mở rộng môn đình】
Nói lời tạm biệt với hệ thông đánh quái lên cấp, đến với chốn quan trường khốc liệt, đấu trí đấu dũng với nhiều người chơi khác!
【Xưng vương server, xưng đế liên server】
PK Lôi Đài, diễn võ kịch liệt, tranh giành vương vị, đế vương chiến tàn khốc, đợi bạn xưng vương thiên cổ!
“Hoang Thuong Cat Tuong” is a title game of the palace, taking the view of a construction senator, from the wedding card to childbirth, communication, business management, style baron. All are shown in the game.

【American man in hand, wedding card nạp
There are jade pearls, and also the emperors. There are “Bird sa fish diving” also includes “Flower of the moon”; Classic or western blue hair blonde eyes, as you choose!
【Concentrate on promotion, master of rights 【
A small mandarin based on the power will also be able to promote officials, hold the galaxy. Excitement is waiting for you!
【Making friends, countless friends 【
Foster children to complete the status quo, to establish the name, the channel on the channel channel, the ability to express!
【Graceful gentleman, extended the family 【
Say goodbye to the system to fight the level up, to the place of intense fights, fighting with other players!
【Serving the server, declaring the server 【
PK Lôi Đài, martial arts dramas, fighting for the throne, imperial war, brutal, waiting for you to crown prince!

App Information of Hoàng Thượng Cát Tường

App Name Hoàng Thượng Cát Tường
Package Name com.jsmr.ggplay.htct
Version 2.1
Rating 6.5 ( 5622 )
Size 3.7 MB
Requirement Android 4.0+
Updated 2019-06-14
Installs 1,000,000+
Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *