Free Download GO TV – Xem TV Online – Asian Cup 2019 2.0.1.1 APK

Free Download GO TV – Xem TV Online – Asian Cup 2019 2.0.1.1 APK

Description of GO TV - Xem TV Online - Asian Cup 2019

GO TV với khả năng hỗ trợ người dùng xem truyền hình và video thông qua những file playlist từ nhà cung cấp mạng hoặc hoặc các kênh truyền hình trực tiếp miễn phí từ bất kỳ nguồn nào khác trên web. Hỗ trợ tìm kiếm những playlist phù hợp và cho phép người dùng tạo playlist riêng theo chuẩn JSON để chia sẽ với bạn bè.

Tính năng:
✔ Hỗ trợ playlist chuẩn JSON.

Hỗ trợ xem chuẩn stream:
✔ HTTP , HSL , DASH, RTSP , RTMP.

Hỗ trợ:
✔Website: https://www.truyenhinhiptv.com
✔Email: hotroiptv@gmail.com

Tags: Viet Mobi TV, Xem TV, Xem TV Online, Xem Tivi, Xem Tivi Online, GO TV, TV, GOTV
GO TV with the ability to support users to watch TV and video through playlist files from the network provider or free live TV channels from any other source on the web. Supports search for matching playlists and allows users to create custom JSON playlists for sharing with friends.

Function:
✔ Playlists support standard JSON.

Stream support:
✔ HTTP, HSL, DASH, RTSP, RTMP.

Support:
✔Website: https://www.truyenhinhiptv.com
✔Email: hotroiptv@gmail.com

Tags: Viet Mobi TV, Watch TV, Watch TV Online, Watch TV, Watch TV Online, GO TV, TV, GOTV
Cải thiện và sửa lỗi kênh.

App Information of GO TV - Xem TV Online - Asian Cup 2019

App Name GO TV - Xem TV Online - Asian Cup 2019
Package Name com.team.vr.goplayer
Version 2.0.1.1
Rating 10.0 ( 749 )
Size 9.7 MB
Requirement Android 4.0+
Updated 2019-01-19
Installs 100,000+
Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *