Download CZATeria – czat, chat online 2.1.3 APK

Download CZATeria – czat, chat online 2.1.3 APK

Description of CZATeria - czat, chat online

CZATeria to anonimowy, darmowy czat na androida.
Jest to prosta w obsłudze aplikacja, w której można czatować bez rejestracji. W aplikacji znajdziesz kilkadziesiąt pokoi podzielonych na kategorie regionalne, towarzyskie czy tematyczne.

?Chcesz poznać nowych ludzi?
?Masz ochotę na wyjątkowe rozmowy, czat randki, czy nawet flirt? 
?Szukasz dziewczyny, chłopaka?

✔️Spotkasz tu tysiące osób online w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami. Aplikacja CZATerii w prosty i intuicyjny sposób pozwala na zawieranie nowych, ciekawych znajomości bez wychodzenia z domu, a dzięki rozbudowanemu systemowi powiadomień żadna wiadomość cię nie ominie.

✔️Gestami lewo-prawo w łatwy sposób przełączasz się między pokojami lub rozmowami prywatnymi. Możesz otwierać nowe pokoje oraz rozpoczynać nowe rozmowy, podczas których prześlesz zdjęcia wykonane telefonem lub dołączyć jedno ze zdjęć znajdujących się w galerii telefonu.  

✔️Portal randkowy czy randka w ciemno nie są dla Ciebie? Aplikacja czatowa, to najlepszy sposób, by poznawać nowych ludzi i być w stałym kontakcie ze znajomymi nie tylko w domu, ale także w autobusie czy na uczelni. Z aplikacji możesz korzystać zawsze i wszędzie! Koniec z nudą! CZAT to miejsce, gdzie możesz porozmawiać na dowolny temat o każdej porze.

✔️Najważniejsze funkcje:

?Ustawiaj awatar ?

Wyróżnij się na czacie wybierając swój awatar z dostępnych w naszym katalogu lub ustaw własne zdjęcie!

?Dodawaj gify ?

Aby urozmaicić rozmowę na czacie oprócz emotek możesz korzystać z GIFów podzielonych na kategorie tematyczne.

?Dodawaj znajomych ?

Długo rozmawiacie i nie chcecie tracić ze sobą kontaktu? Aby ułatwić sobie czat rozmowy, dodawaj osoby do znajomych!

?Przesyłaj zdjęcia?

Dziel się zdjęciami w rozmowach priv ze swoimi rozmówcami dzięki funkcji przesyłania zdjęć. Możesz przesyłać zdjęcia nie tylko z galerii, ale również zrobione telefonem w czasie rozmowy.

?Powiadomienia ?

Aby nie uciekła Ci żadna wiadomość, dostaniesz powiadomienie, kiedy ktoś do Ciebie pisze lub zaprasza Cię do rozmowy prywatnej. Możesz również wybrać jaki sposób powiadamiania jest dla Ciebie najlepszy – wibracja lub dźwięk. Dzięki tej funkcjonalności dostajesz również powiadomienie za każdym razem, kiedy Twój znajomy pojawi się na czacie.

⭐Dodawaj pokoje do ulubionych ⭐

Masz swoje pokoje, w których często przebywasz i nie chcesz za każdym razem szukać ich na liście wszystkich pokoi? Klikając na gwiazdkę koło pokoju, dodajesz go do ulubionych a po kolejnym zalogowaniu od razu widzisz pokoje, które Cię interesują!

??Zmieniaj kolory nicka ??

Wybieraj kolor swojego nicka w zależności od Twojego nastroju.

?Zaproszenia na priv ??️

Prowadź interesujące rozmowy na privach, które w zależności od potrzeb możesz ograniczać lub całkiem wyłączyć, jeśli wolisz rozmawiać tylko w oknie ogólnym pokoju.
CHAT is an anonymous, free chat for android.
It is an easy to use application where you can chat without registration. In the application you will find several dozen rooms divided into regional, social and thematic categories.

? Do you want to meet new people?
Do you feel like special talks, a date chat or even a flirt?
? Are you looking for a girlfriend, boyfriend?

✔️There are thousands of people online here of all ages and interests. The CZATerii application in a simple and intuitive way allows you to make new, interesting acquaintances without leaving your home, and thanks to the extensive notification system, no message will pass you by.

✔️ Left-right gestures easily switch between rooms or private conversations. You can open new rooms and start new conversations, during which you can upload photos taken with your phone or attach one of the photos in the phone gallery.

✔️ Dating party or blind date are not for you? Chat application is the best way to meet new people and keep in touch with friends not only at home, but also on the bus or at the university. You can use the application anytime, anywhere! No more boredom! CHAT is a place where you can talk to any topic at any time.

✔️The most important functions:

?Set an avatar ?

Stand out in the chat by choosing your avatar from the available in our catalog or set your own picture!

?Add the gifs ?

To make chat conversations more varied, you can use GIFs divided into themed categories in addition to emoticons.

?Add your friends ?

Do you talk long and do not want to lose contact with each other? To make chatting easier, add people to your friends!

?Send photos?

Share photos in priv talks with your interlocutors thanks to the photo upload function. You can send photos not only from the gallery, but also made by phone during a conversation.

? Notifications ?

So that you do not get away with any message, you’ll get a notification when someone is writing to you or invites you to a private conversation. You can also choose which notification method is best for you – vibration or sound. Thanks to this functionality you also get a notification every time your friend appears in the chat.

⭐Add rooms to favorites ⭐

Do you have your own rooms where you often stay and do not want to search for them on the list of all rooms? By clicking on the star next to the room, you add it to your favorites and after the next login you immediately see the rooms that interest you!

??Change the colors of the nickname ??

Choose the color of your nickname depending on your mood.

? Invitations to priv ??️

Lead interesting conversations on privach, which you can limit or completely turn off if you prefer to talk only in the general room window.
Co nowego w tej wersji:
– Poprawa stabilności aplikacji
– Poprawa drobnych błędów

App Information of CZATeria - czat, chat online

App Name CZATeria - czat, chat online
Package Name pl.interia.czateria
Version 2.1.3
Rating ( 6011 )
Size 20.3 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2019-08-08
Installs 500,000+
Category Apps, Social
Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *